fbpx

Rólunk:

Az Alba Regia Veteránjármű Egyesület 2004-ben alakult.

Akkoriban mintegy 60 motorom és 15 autóm volt és kerestem a lehetőséget, hogy milyen klubhoz tudnék csatlakozni. Megkerestem Borsche Károlyt, aki akkoriban a Mavamsz elnöke volt, hogy kit javasol. Ő azt mondta, hogy csináljak én egy veterán klubot, mert Fehérvár és környéke egy fehér folt ezen a téren. Megkerestem Dula János barátomat és együtt elhatároztuk, hogy létrehozzuk az egyesületet. Az alakuló közgyűlésre össze is jött a tíz ember, és barátom, dr. Gárdos Zoltán ingyen vállalta, hogy a papírokat elkészíti és a bíróságnak beadja. Az alakulásnál nem akartam szerepet vállalni egyéb magánéleti dolgaim miatt és mert úgy gondoltam, hogy nálamnál prominensebb ember jobban képviseli az egyesületet. Így Sipos Józsefet választottuk elnöknek. József a Fehérvár Tévé elnökeként ismert ember volt. Munkásságának fontos részlete, és az egész veterános társadalomnak nagy segítséget adó lépése az volt, hogy elérte: a veterán járművekre ne keljen regisztrációs adót fizetni. Ennek köszönhetően lényegesen megnövekedett az országba behozott veterán járművek száma. József 2011-es halála után átvettem a vezetést.

2014. májusi közgyűlésen új elnököt választottunk Kovács Jenő személyében.

Tisztelettel minden veteránosnak:

Nemes Péter

Alapszabály:

2015 május 14.-én az Alba Regia Veteránjármű Egyesület tisztújító közgyűlésén új elnökséget választott, valamint  a több pontban módosított alapszabályt egyhangúan elfogadta. A módosított alapszabályt a későbbiekben tesszük közzé.

 

Tagfelvétel:

Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített többsége hozzájárul.

A tagdíj mértéke: 6000 Ft/év. Kilépés esetén a tagdíj vissza nem igényelhető.

A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

A tag jogai:

Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben betöltötte 18. életévét.

Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.

Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

Jogosult betekinteni a Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

A tag kötelezettségei:

Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.

Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.

Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

Járműveink

IMG_20180929_093801.jpg

Kövess minket: